Reklama
 
Blog | Ester Adler

Žít Brno: brněnská verze „city identity“.

Jedním z dlouhodobých trendů v rozvoji měst, je zvýšený akcent na město, coby komunikovanou značku. Města se od sebe již neliší pouze názvem, velikostí či polohou, ale také jistým étosem, který si sebou nesou. Snaží se konsolidovat určitou všeobecně sdílenou identitu. Něco, co v aktuálním post-moderním světě nahrazuje kdysi složitě budované národní identity. K tomuto trendu se nyní přidalo i město Brno.

 

Zhruba před rokem si město nechalo na základě veřejně nepřístupné a tedy neznámé studie, vymyslet slogan žít brno. Od té doby se až do začátku srpna letošního roku vůbec nic nedělo. V evropském i světovém kontextu je to přinejmenším poměrně odvážný postup. V médiích se tak pouze omílala cena tohoto sloganu (600 000 Kč) a čas od času se objevila ojedinělá zpráva, kdy některý z představitelů města nahlas uvažoval, jak by se dalo žít brno nebo zda lze tento slogan nějak přeložit. Jak se ovšem ukázalo, nejednalo se obvyklý projev českého diletantství nebo o nutkavou potřebu nechat věci patřičně vyhnít, ale naopak předem promyšlenou a do posledního detailu dotaženou strategii.

Reklama
Aby Brno zabránilo tomu, že bude identita města lidem násilně vnucována “shora”, nechalo město v tichosti vzniknout a zformovat zdánlivě recesistický web zitbrno.cz, od kterého se okamžitě oficiálně distancovalo, přičemž údajně stále pracuje na vlastní verzi. Minulý týden například Radnice města Brna rozeslala nejdříve tiskovou zprávu, podle které město spustilo svůj “oficiální” web, následně vydalo druhou tiskovou zprávu, ve které vše popřela, aby dnes obvolával mluvčí města média, že oficiální “web” opravdu spustí. Město už v této situaci opravdu balancuje na hranici věrohodnosti. Pomiňme skutečnost, že není možné vytvářet více než rok web, který se bude věnovat poměrně triviálnímu sloganu. Stejně podezřelé je, že redakci zitbrno.cz tvoří zjevně poměrně početný a zkušený tým, což opět vyvrací tezi, že by se jednalo o recesistickou akci. Dřívě či později se město bude muset k tomuto projektu přiznat. Již nyní na veřejnost pronikají zprávy, že oním spuštěním oficiálního webu má město na mysli re-design stávajícího webu zitbrno.cz 

Otázkou je samozřejmě i funkčnosti tohoto odvážného přístupu. Web zitbrno.cz město využívá jako dvousečnou zbraň. Jednak zde rozvíjí identitu města a možné využití sloganu, zároveň web využívá k určitému “zlidštění” představitelů města, kdy se zde nebojí přiznávat a veřejně poukazovat na nedostatky reprezentantů města, což je v Česku revoluční přístup. Je přitom poměrně osvědčeným mediálním a komunikačním trikem, nechat problémy zveličit, aby se následné řešení, které by se za normálních okolností jevilo jako nepřípustné, náhle zdálo být sympatickým kompromisem. Místo obvyklého mlčení se tak představitelé města snaží možné korupční kauzy naopak zveličovat, současně třeba s vtipem zlehčují své vzdělání, nabyté pofidérním způsobem. Teprve budoucnost ukáže, zda je to pro českou politickou reprezentaci nosná cesta, jak se zbavit vlastní odpovědnosti a navíc ještě získat od veřejnosti tolik potřebné sympatie. Na druhou stranu zoufalá situace si žádá zoufalé činy a tak možná Brnu, známému pouze tím, že je to z něj blízko do Vídně, nezbývají jiné možnosti, jak na sebe upozornit. Ať už se kauza bude vyvíjet jakýmkoli směrem, je třeba radnici za její odvážný přístup držet palce!